(Website Văn phòng) – UBND TP vừa ban hành Kế hoạch triển khai “Đề án hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo TPHCM giai đoạn 2021-2025” trong năm 2022.

Kế hoạch nhằm hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của TP phát triển ngang tầm khu vực, từng bước trở thành nền tảng vững chắc hỗ trợ hoạt động đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất chất lượng, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, phát triển sản phẩm chủ lực của TP, góp phần nâng cao tỷ trọng đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp vào GRDP đến năm 2025 đạt từ 45-50%; tạo lập môi trường thuận lợi để thúc đẩy, hỗ trợ quá trình hình thành và phát triển loại hình doanh nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới; hoàn thiện hệ thống pháp lý hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp đối mới sáng tạo.

Kế hoạch cũng đề ra mục tiêu hỗ trợ nâng cao năng lực đối mới sáng tạo cho 600 doanh nghiệp; hỗ trợ ươm tạo, phát triển 200 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, trong đó hỗ trợ phát triển 20 doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tiếp cận nguồn vốn đầu tư mạo hiểm.

NTCN.          Đến cuối tháng9/2022đã giải quyết
99,1%
hồ sơ đúng hạn
 Liên kết website
6.250.158
Đang truy cập : 46
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn