(Website Văn phòng) - UBND TP đã ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động của Tháng hành động vì môi trường trên địa bàn TPHCM năm 2022.

Kế hoạch nhằm tăng cường sự quan tâm của các cấp chính quyền, các tổ chức đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp và dân cư TP đối với công tác bảo vệ môi trường thông qua tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường cụ thể, thiết thực, tạo các sân chơi lành mạnh, bổ ích và truyền cảm hứng cho thiếu nhi, học sinh, sinh viên và mọi thành phần dân cư tìm hiểu và thực hành các giải pháp bảo vệ môi trường, tiêu dùng bền vững, hình thành lối sống thân thiện với môi trường.

Kế hoạch cũng nhằm giới thiệu, quảng bá các sản phẩm, công nghệ, mô hình, giải pháp thân thiện với môi trường, góp phần thúc đẩy các hoạt động sản xuất và tiêu dùng bền vững; vinh danh các gương điển hình, có đóng góp tích cực trong công tác bảo vệ môi trường của TP.

CKTĐến cuối tháng6/2022đã giải quyết
99,2%
hồ sơ đúng hạn
 Liên kết website
5.974.498
Đang truy cập : 106
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn