(Website Văn phòng) - UBND TP đã quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng phát triển ngành dịch vụ vận tải, kho bãi, hệ thống cảng, logistics TPHCM.

Quy chế này áp dụng đối với Hội đồng phát triển ngành dịch vụ vận tải, kho bãi, hệ thống cảng, logistics TPHCM và các cơ quan, tổ chức trực thuộc UBND TPHCM có liên quan lĩnh vực hoạt động của Hội đồng.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 6/5/2022.

Xem chi tiết Quy chế tại đây

HTNDĐến cuối tháng9/2022đã giải quyết
99,1%
hồ sơ đúng hạn
 Liên kết website
6.250.144
Đang truy cập : 49
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn