(Website Văn phòng) - UBND TP đã quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng phát triển ngành dịch vụ vận tải, kho bãi, hệ thống cảng, logistics TPHCM.

Quy chế này áp dụng đối với Hội đồng phát triển ngành dịch vụ vận tải, kho bãi, hệ thống cảng, logistics TPHCM và các cơ quan, tổ chức trực thuộc UBND TPHCM có liên quan lĩnh vực hoạt động của Hội đồng.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 6/5/2022.

Xem chi tiết Quy chế tại đây

HTND Liên kết website
8.475.528
Đang truy cập : 34
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn