(Website Văn phòng) - UBND TP đã ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 13/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới đến năm 2025 trên địa bàn TPHCM.

Kế hoạch  nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống bạo lực gia đình tạo chuyển biến về nhận thức, hành động trong phòng, chống bạo lực để từng bước giảm dần bạo lực gia đình, kịp thời hỗ trợ người bị bạo lực gia đình.

Cụ thể, đạt 40% số hộ gia đình tham gia các buổi nói chuyện chuyên đề về phòng, chống bạo lực gia đình do UNBD xã, phường, thị trấn tổ chức; phấn đấu đạt 50% các kênh chương trình truyền hình, trang thông tin thiết yếu của TP và Đài Tiếng nói nhân dân TPHCM, trang thông tin điện tử của UBND TP Thủ Đức, quận, huyện có chuyên mục về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình được phát sóng và đăng tải thông tin định kỳ; đạt trên 70% người có nguy cơ bị bạo lực gia đình được trang bị kiến thức, kỹ năng về ứng phó khi bị bạo lực gia đình; phấn đấu đạt 95% những người bị bạo lực gia đình khi phát hiện được bảo vệ, trợ giúp pháp lý và chăm sóc sức khỏe; phấn đấu đạt trên 80% những người có hành vi bạo lực gia đình khi phát hiện được tư vấn, cung cấp kiến thức, kỹ năng kiểm soát hành vi bạo lực; phấn đấu đạt 100% khu phố, ấp trên địa bàn TP có lực lượng cộng tác viên dân số thực hiện các nhiệm vụ về phòng, chống bạo lực gia đình tại cộng đồng; đạt 95% xã, phường, thị trấn duy trì Mô hình phòng, chống bạo lực gia đình và đạt 90% người trực tiếp tham gia được được bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ về phòng, chống bạo lực gia đình.

NDHĐến cuối tháng9/2022đã giải quyết
99,1%
hồ sơ đúng hạn
 Liên kết website
6.250.065
Đang truy cập : 140
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn