(Website Văn phòng) – Văn phòng UBND TP đã có Thông báo về việc treo cờ Tổ quốc, nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương - năm 2022 và công tác bảo vệ khu vực trụ sở HĐND và UBND TP.

Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương vào Chủ nhật ngày 10/4/2022 (nhằm mùng 10/3 âm lịch) và nghỉ bù vào thứ Hai ngày 11/4/2022.

Trưởng các phòng, ban, đơn vị bố trí nhân sự hợp lý để giải quyết các công việc đột xuất của Thường trực UBND TP và Lãnh đạo Văn phòng; kiểm tra, giám sát việc thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định.

Toàn văn Thông báo xem tại đây

Thục Duyên Liên kết website
7.526.583
Đang truy cập : 61
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn