(Website Văn phòng) - UBND TP vừa ban hành công văn triển khai thực hiện chương trình cho vay đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn theo Quyết định số 09/2022/QĐ-TTg ngày 4/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến.

Cụ thể, UBND TP yêu cầu Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh TP chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện chương trình; tổ chức phổ biến, tuyên truyền rộng rãi chính sách tín dụng ưu đãi này đến các đối tượng đủ điều kiện được thụ hưởng có cơ hội tiếp cận nguồn vốn.

UBND TP cũng yêu cầu UBND các quận,  huyện và TP Thủ Đức thực hiện rà soát, xác nhận về đối tượng và điều kiện thụ hưởng chính sách theo quy định; phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Chính sách xã hội tổ chức triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả chính sách cho vay ưu đãi, đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng và điều kiện thụ hưởng; chỉ đạo xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc phát sinh.

NDH Liên kết website
6.989.974
Đang truy cập : 31
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn