(Website Văn phòng) - UBND TP đã ban hành Kế hoạch tổ chức Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày”.

Kế hoạch nhằm triển khai nghiêm túc và đúng tiến độ chương trình công tác năm của
TP, hướng tới đạt và vượt các chỉ tiêu của Nghị quyết HĐND TP về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2022 đã đề ra; nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan nhà nước; hỗ trợ, xử lý nhanh chóng, kịp thời các thủ tục hành chính liên quan đến người dân và doanh nghiệp, tạo môi trường thông thoáng trong thu hút đầu tư trên địa bàn TP và tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác cải cách hành chính của TP trong năm 2022, nâng cao trách nhiệm phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Thời gian thực hiện: từ ngày 15/5 đến hết ngày 15/6/2022.

HTND Liên kết website
9.661.497
Đang truy cập : 104
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn