(Website Văn phòng) - UBND TP đã quyết định ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và các đơn vị có liên quan trên địa bàn TP.

Kế hoạch nhằm tiếp tục tập trung thực hiện hiệu quả chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Thành ủy, UBND TP; đồng thời tăng cường vai trò, trách nhiệm của cơ quan, cán bộ, công chức, viên chức trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn TP; giúp các cơ quan, đơn vị phát hiện những thiếu sót để có giải pháp điều chỉnh kịp thời.

Xem chi tiết Kế hoạch tại đây

NDH Liên kết website
7.526.843
Đang truy cập : 62
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn