(Website Văn phòng) - UBND TP đã quyết định ban hành Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 đối với các hoạt động, ngành nghề, lĩnh vực trong giai đoạn thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn TPHCM.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 21/4/2022 và thay thế cho tất cả các Quyết định ban hành Bộ tiêu chí liên quan đến đánh giá hoạt động trong phòng, chống dịch Covid-19 đã được ban hành trước đây.

Xem chi tiết Bộ tiêu chí tại đây

NDH Liên kết website
9.661.301
Đang truy cập : 112
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn