(Website Văn phòng) - UBND TP đã quyết định ban hành quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng cơ sở giáo dục chuyên biệt ngành giáo dục và đào tạo trên địa bàn TPHCM.

Tiêu chuẩn này áp dụng cho các đơn vị sự nghiệp công lập gồm cơ sở giáo dục chuyên biệt dành cho trẻ khuyết tật, trường phổ thông đặc biệt, trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập, các trường mầm non và phổ thông có phòng, lớp giáo dục hòa nhập.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 19/4/2022.

Xem chi tiết danh mục tại đây

MCNT Liên kết website
7.020.820
Đang truy cập : 68
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn