(Website Văn phòng) - UBND TP đã ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác Dân vận của chính quyền và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở của cơ quan, đơn vị tại TPHCM nhằm đánh giá những mặt làm được, hạn chế và khó khăn vướng mắc trong việc thực hiện công tác dân vận của chính quyền; xây dựng và thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan, đơn vị gắn với thực hiện Chủ đề năm của TP “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền đô thị, cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp”.

Kế hoạch cũng nhằm kiến nghị Trung ương, Thành ủy và UBND TP giải quyết những vướng mắc, khó khăn trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện công tác dân vận của chính quyền; dân chủ cơ sở trong hoạt động của cơ quan, đơn vị, qua đó, phát hiện giới thiệu, nhân rộng những mô hình mới, cách làm hiệu quả, nâng cao chất lượng công tác dân vận của chính quyền gắn phong trào thi đua “Dân vận khéo”.

CKT Liên kết website
7.021.471
Đang truy cập : 67
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn