(Website Văn phòng) - UBND TP đã quyết định ban hành Quy định về quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn TPHCM.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/4/2022, thay thế Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 8/3/2017 của UBND TP ban hành quy định về quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn TPHCM; Quyết định số 09/2019/QĐ-UBND ngày 3/4/2019 của UBND TP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về quy trình xây văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn TPHCM ban hành kèm theo Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND.

Xem chi tiết Quy định về quy trình tại đây

MCNT Liên kết website
7.021.154
Đang truy cập : 50
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn