(Website Văn phòng) - UBND TP đã quyết định ban hành Quy chế về kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật và tổ chức, quản lý cộng tác viên kiểm tra rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn TPHCM.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 25/4/2022 và thay thế Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 10/1/2017 của UBND TPHCM ban hành Quy chế về kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và tổ chức, quản lý cộng tác viên kiểm tra rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn TPHCM.

Xem Quyết định tại đây

MCNT



 Liên kết website
7.526.852
Đang truy cập : 71
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn