(Website Văn phòng) - UBND TP đã quyết định ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính (TTHC) trên địa bàn TPHCM năm 2022 nhằm rà soát, đánh giá các TTHC để kịp thời kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ những quy định về TTHC không cần thiết, không phù hợp, gây khó khăn, cản trở cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống của người dân.

Kế hoạch cũng nhằm đơn giản hóa, cắt giảm chi phí tuân thủ TTHC; đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ giữa các quy định TTHC; xây dựng các giải pháp, mô hình liên thông, kết hợp TTHC để tăng cường sự phối hợp của các cơ quan nhà nước và tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Xem Quyết định tại đây

NDH Liên kết website
7.526.347
Đang truy cập : 62
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn