(Website Văn phòng) - Văn phòng UBND TP đã ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua cải cách hành chính (CCHC) và nhân rộng mô hình, giải pháp, sáng kiến tiêu biểu về CCHC năm 2022 nhằm tập trung các giải pháp trọng tâm phấn đấu hoàn thành các mục tiêu của Chương trình CCHC, xây dựng hình ảnh chính quyền TP phục vụ thân thiện, nhanh chóng, hiện đại, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 của UBND TP với chủ đề “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền đô thị, cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp”.

Kế hoạch cũng nhằm thông qua việc tổ chức các hoạt động thi đua CCHC, phát huy tinh thần chủ động, trách nhiệm, sáng tạo, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác, của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan Văn phòng; phát hiện kịp thời các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, những cách làm mới, làm hay có hiệu quả để nhân rộng trong cơ quan.

MCNTĐến cuối tháng3/2022đã giải quyết
99,7%
hồ sơ đúng hạn
 Liên kết website
5.389.486
Đang truy cập : 47
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn