(Website Văn phòng) - UBND TP vừa có thông báo về treo cờ Tổ quốc và nghỉ Ngày Chiến thắng 30/4/2022 và Ngày Quốc tế lao động 1/5/2022 - năm 2022.

Cụ thể, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội nghỉ Ngày Chiến thắng và Ngày Quốc tế lao động - năm 2022 vào thứ Bảy, ngày 30/4/2022 và Chủ nhật, ngày 1/5/2022 và nghỉ bù vào thứ Hai và thứ Ba, ngày 2,3/5/2022; các cơ quan, đơn vị, tổ chức không thực hiện lịch nghỉ cố định 2 ngày thứ Bảy, Chủ Nhật hằng tuần thì căn cứ vào điều kiện thực tế, chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ phù hợp, đúng quy định. 

Các cơ quan, đơn vị, xí nghiệp, trường học, bệnh viện, các đơn vị  lực lượng vũ trang và hộ dân treo cờ Tổ quốc trong ngày nghỉ lễ nêu trên.

Chủ tịch UBND TP Thủ Đức, các quận-huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thực hiện nhắc nhở việc treo cờ Tổ quốc ở địa bàn dân cư, các đơn vị thuộc quyền quản lý; bố trí trực vào ngày nghỉ, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cơ quan, đơn vị và các khu vui chơi công cộng; tiếp tục hướng dẫn, kiểm tra, giám sát thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn, đơn vị thuộc quyền quản lý theo quy định.

MCNTĐến cuối tháng3/2022đã giải quyết
99,7%
hồ sơ đúng hạn
 Liên kết website
5.389.822
Đang truy cập : 47
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn