(Website Văn phòng) - Văn phòng UBND TP đã quyết định ban hành Chương trình công tác của Văn phòng UBND TP năm 2022 với chủ đề “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền đô thị, cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp”.

Chương trình nhằm tham mưu, giúp UBND TP triển khai các hoạt động thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh năm 2022 trong điều kiện thích ứng, linh hoạt, kiểm soát dịch Covid-19, năng động, sáng tạo các giải phát xây dựng TPHCM trở thành đô thị thông minh, hiện đại; theo dõi đôn đốc, thực hiện có hiệu quả 3 chương trình đột phá, 1 chương trình trọng điểm theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ 11 nhiệm kỳ 2020-2025; thực hiện tốt các giải pháp, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, ưu tiên phát triển công nghệ số trong đổi mới sáng tạo, tập trung chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh gắn với thực hiện có hiệu quả cơ chế Nghị quyết số 54/2017/QH14, Nghị quyết số 131/2020/QH14, Nghị quyết số 1111/NQ-UBNTVQH, Nghị định số 33/NĐ-CP, Nghị quyết của Ban Thường vụ Thành ủy và các Nghị quyết đã được HĐND TP thông qua.

Xem chi tiết Chương trình công tác tại đây

NDHĐến cuối tháng3/2022đã giải quyết
99,7%
hồ sơ đúng hạn
 Liên kết website
5.550.101
Đang truy cập : 41
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn