(Website Văn phòng) – UBND TPHCM đã ban hành quyết định đổi tên Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TP thành Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự - Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TP.

Văn phòng thường trực có nhiệm vụ tham mưu Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự - Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TP thực hiện nhiệm vụ phòng thủ dân sự, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo quy định của Chính phủ và các quy định hiện hành khác có liên quan theo quy chế tổ chức và hoạt động do Trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự - Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TP ban hành.

Minh Thư Liên kết website
7.021.015
Đang truy cập : 33
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn