(Website Văn phòng) –  Chiều 27/12, Văn phòng UBND TP đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năm 2023. Đến dự có đ/c Dương Anh Đức, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP.

Trong năm 2022, Văn phòng UBND TP đã phối hợp với các cơ quan chuyên ngành tổng hợp nội dung, chuẩn bị tài liệu, trình Thường trực UBND TP tổ chức 770 cuộc họp với các sở-ngành, quận-huyện, đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng; chuẩn bị nội dung làm việc của Thường trực UBND TP với các bộ, ngành Trung ương nhằm kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền; đề xuất những nhóm vấn đề lớn, quan trọng, thiết thực, cấp bách, có tính chất chiến lược lâu dài.

Văn phòng UBND TP đã phối hợp rà soát, thành lập, kiện toàn các tổ công tác về đầu tư, sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước, tháo gỡ vướng mắc trong lĩnh vực văn hóa xã hội, chuyển đổi số. Văn phòng UBND TP cũng tổng hợp, trình Chủ tịch UBND TP phê duyệt phương án đơn giản hóa 81 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của các bộ. Qua rà soát, TPHCM có 426 thủ tục không phát sinh hồ sơ liên tục trong 3 năm và đã được UBND TP kiến nghị cơ quan có thẩm quyền bãi bỏ.

Nhằm phấn đấu đạt kết quả các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2023, Văn phòng UBND TP tiếp tục quán triệt thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, kịp thời triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ V và Hội nghị lần thứ VI Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; đẩy mạnh công tác tổng hợp, tham mưu thực hiện 3 chương trình đột phá và 1 chương trình trọng điểm theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XI; nghiên cứu, đề xuất các giải pháp hiệu quả để nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với tình hình thực tiễn; xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công chuẩn bị và trình các đề án, kế hoạch thành phần trong Chương trình công tác của UBND TP…

Văn phòng UBND TP sẽ thực hiện Nghị quyết số 131/NQ-CP của Chính phủ về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp; nâng cao trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức. Đồng thời, Văn phòng UBND TP đẩy mạnh việc thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện công tác cải cách hành chính theo hướng điện tử hóa công tác tiếp nhận, luân chuyển, xử lý hồ sơ tiến tới văn phòng điện tử; đẩy mạnh công tác phát hành các loại văn bản qua hệ thống mạng, thi đua thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, tài sản công…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Dương Anh Đức ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Văn phòng UBND TP trong 2022; đánh giá Văn phòng UBND TP là hạt nhân kết nối các sở, ngành, địa phương để chung sức giải quyết các vấn đề của thành phố. Phó Chủ tịch Dương Anh Đức yêu cầu trong năm 2023, Văn phòng UBND TP tăng cường phối hợp các sở-ngành, quận-huyện và TP Thủ Đức; tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, thực hiện công tác tham mưu ngày càng hiệu quả hơn.

Tại hội nghị, Chánh Văn phòng UBND TP Đặng Quốc Toàn đề nghị tập thể cán bộ, công chức của Văn phòng tự giác nâng cao tinh thần trách nhiệm; khi giải quyết công việc phải tuân thủ quy trình nhưng cần rút ngắn thời gian, theo dõi tiến độ công việc. Ngoài ra, cần phân định rõ chức năng, quyền hạn của các phòng; những vấn đề đa lĩnh vực thì cần có đơn vị chủ trì. Từ đầu năm 2023, các phòng chuyên môn cần rà soát công việc chưa hoàn thành, các đề án trọng tâm phải có kế hoạch thực hiện cụ thể; phối hợp các cơ quan làm tốt công tác bảo vệ bí mật nhà nước, quản lý văn bản mật; nghiên cứu rút ngắn thời gian giải quyết một số thủ tục hành chính…

Dịp này, Văn phòng UBND TP đã công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” năm 2022 cho 48 cá nhân thuộc Văn phòng đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022.

Tố Dung Liên kết website
7.527.123
Đang truy cập : 18
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn