(Website Văn phòng) – Chủ tịch UBND TPHCM đã ban hành quyết định ủy quyền cho Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao phê duyệt các dự án tu bổ di tích, báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích không sử dụng nguồn vốn đầu tư công thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND TP theo quy định tại khoản 2 Điều 18 và khoản 2 Điều 21 Nghị định số 166/2018/NĐ-CP ngày 25/12/2018 của Chính phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh.

Thời hạn ủy quyền là 3 năm kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.

Minh Thư Liên kết website
6.577.029
Đang truy cập : 462
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn