(Website Văn phòng) – Với những khó khăn chung hiện nay tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến việc cung ứng xăng dầu và duy trì hoạt động của hệ thống phân phối, kinh doanh xăng dầu trong thời gian tới, UBND TPHCM đề nghị các Sở, ngành, đơn vị liên quan và các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn TP chủ động, tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung, giải pháp sau:

Sở Công Thương tiếp tục theo dõi, bám sát và nắm chặt tình hình thị trường cung - cầu xăng, dầu trên địa bàn TP; kịp thời tham mưu UBND TP kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, Bộ, ngành liên quan các vấn đề TP đang gặp khó khăn, vướng mắc và đề xuất biện pháp giải quyết.

Phối hợp Cục Quản lý Thị trường TP rà soát, thống kê và đề xuất biện pháp xử lý theo quy định đối với các trường hợp doanh nghiệp cung ứng xăng dầu thường xuyên chưa đảm bảo được nguồn cung ứng cho các cửa hàng bán lẻ xăng dầu.

Phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, Công an TP, Cục Quản lý Thị trường TP tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền đầy đủ, kịp thời, chính xác về công tác quản lý, tình hình diễn biến của thị trường, kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh xăng dầu.

Công an TP chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan, UBND Thành phố Thủ Đức, các quận - huyện tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, không đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy. Đồng thời, có giải pháp phối hợp nhằm đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống nguy cơ cháy, nổ tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn.

UBND TP đề nghị các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu chủ động các giải pháp duy trì nguồn cung xăng dầu trong hệ thống kinh doanh; chia sẻ nguồn cung, lợi nhuận trong hệ thống phân phối cho các đại lý, cửa hàng bán lẻ xăng dầu một cách hợp lý; duy trì hoạt động bán hàng tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu. Tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn phòng chống cháy nổ và bảo vệ môi trường tại đơn vị mình. Thường xuyên nắm bắt tình hình, báo cáo những vấn đề liên quan đến an ninh, an toàn phòng chống cháy nổ, an toàn giao thông, bảo vệ môi trường với Sở Công Thương, các Sở ngành có liên quan và chính quyền địa phương để kịp thời xử lý.

Đối với kiến nghị, đề xuất của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, UBND TP thống nhất gia hạn thời gian được lưu thông trong nội đô TP vào giờ hạn chế lưu thông đối với các phương tiện vận chuyển xăng dầu đến hết ngày 31/3/2023.

Minh Thư Liên kết website
7.527.133
Đang truy cập : 28
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn