(Website Văn phòng) – UBND TPHCM đã yêu cầu các Sở, ngành liên quan; UBND thành phố Thủ Đức và các quận, huyện tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 38/CT-TTg ngày 29/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện công tác quản lý Nhà nước đối với các hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản; nội dung chỉ đạo của UBND TP liên quan đến công tác này.

UBND TP cũng giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan đẩy nhanh tiến độ xây dựng Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung TPHCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060, trình cơ quan chức năng thẩm định, phê duyệt theo quy định, trong đó có tích hợp "Phương án bảo vệ, khai thác, sử dụng, tài nguyên khoáng sản trên địa bàn Thành phố" để đảm bảo căn cứ cấp phép hoạt động khoáng sản nhằm cung cấp nguyên liệu cho hoạt động sản xuất, kinh doanh ngay sau khi nền kinh tế phục hồi sau đại dịch Covid.

Sở Giao thông vận tải phối hợp với Cục hàng hải Việt Nam, Cảng vụ hàng hải Thành phố và các cơ quan liên quan tăng cường rà soát, kiểm tra các dự án nạo vét, khơi thông luồng lạch để tránh việc lợi dụng dự án để khai thác cát, khai thác khoáng sản trái phép.

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan báo chí, hệ thống thông tin cơ sở nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhất là định hướng thông tin mạng xã hội trong việc đấu tranh phê phán những hành vi vi phạm pháp luật, lên án đối với các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác, vận chuyển, tập kết kinh doanh tài nguyên khoáng sản.

UBND thành phố Thủ Đức và các quận, huyện; Công an Thành phố phối hợp với các cơ quan liên quan ngăn chặn hiệu quả và xử lý nghiêm theo quy định đối với các hành vi khai thác khoáng sản trái phép, đặc biệt là đối với khoáng sản cát, sỏi lòng sông.

Minh Thư Liên kết website
9.350.184
Đang truy cập : 56
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn