(Website Văn phòng) – UBND TPHCM đã phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của TPHCM năm 2023.

Kế hoạch nhằm mục tiêu trang bị kiến thức về lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm, kiến thức, kỹ năng chuyên ngành cho cán bộ, công chức, viên chức nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, có phẩm chất tốt và đủ năng lực thi hành công vụ, tận tụy phục vụ Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Minh Thư Liên kết website
8.475.980
Đang truy cập : 46
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn