(Website Văn phòng) – UBND TPHCM đã ban hành quyết định bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 29/2019/QĐ-UBND ngày 26/11/2019 của UBND TP ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động khí tượng thủy văn trên địa bàn TPHCM.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 18/11/2022.

Minh Thư Liên kết website
7.021.174
Đang truy cập : 71
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn