(Website Văn phòng) – UBND TP đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác phòng cháy, chữa cháy và sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy.

Theo Kế hoạch, người dân là trung tâm, là chủ thể chính trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; sự an toàn, tính mạng của người dân là trên hết, trước hết. An toàn cháy, nổ góp phần ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế - xã hội. Phòng ngừa cháy, nổ là cơ bản, chiến lược, quyết định. Khi xảy ra cháy, nổ, sự cố, tai nạn thì chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ kịp thời, hiệu quả.

Kế hoạch nhằm mục tiêu ngăn chặn, đẩy lùi, tiến tới chấm dứt hậu quả gây thiệt hại về người và hậu quả nghiêm trọng do yếu tố chủ quan; nâng cao hơn nữa ý thức, kỹ năng của người dân trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Việc tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này cần được tiến hành thường xuyên, đảm bảo tiến độ và chất lượng; được xem là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên xuốt và là trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan đơn vị trên địa bàn TP.

Công an TP được giao theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, các ngành, chính quyền các cấp trong việc tổ chức thực hiện chỉ đạo của TP trên lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện nội dung Kế hoạch theo quy định.

Thục Duyên Liên kết website
7.021.370
Đang truy cập : 119
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn