(Website Văn phòng) – UBND TPHCM đã chấp thuận chủ trương tiếp tục thực hiện thí điểm thanh toán tự động cho hoạt động vận tải hành khách bằng xe buýt (không sử dụng Ngân sách Thành phố) cho đến khi hoàn tất các thủ tục và triển khai chính thức hệ thống thu soát vé tự động theo đề nghị của Sở Giao thông vận tải.

UBND TP giao Sở Giao thông vận tải xem xét, quyết định lựa chọn đơn vị tham gia thí điểm và các tuyến xe buýt thí điểm có công nghệ thanh toán phù hợp với Khung tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng chung cho hệ thống thu soát vé tự động trong hoạt động vận tải hành khách công cộng đảm bảo công khai, minh bạch, đúng quy định.

Sở Giao thông vận tải khẩn trương hoàn chỉnh Khung tiêu chuẩn áp dụng chung cho hệ thống thu soát vé tự động trong hoạt động vận tải hành khách công cộng; xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật, đơn giá, chính sách giá vé; kế hoạch, phương án triển khai đảm bảo lộ trình áp dụng thanh toán tự động cho 100% số tuyến buýt vào năm 2025; tham mưu, đề xuất UBND TP.

Minh ThưĐến cuối tháng9/2022đã giải quyết
99,1%
hồ sơ đúng hạn
 Liên kết website
6.250.499
Đang truy cập : 62
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn