(Website Văn phòng) – UBND TP đã quyết định phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Doanh nghiệp Cơ khí – điện TPHCM được Đại hội đại biểu Hội Doanh nghiệp Cơ khí – điện TPHCM nhiệm kỳ IV (2022 – 2027) thông qua ngày 22/6/2022.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 30/9/2022 và bãi bỏ Quyết định số 1954/QĐ-UBND ngày 20/4/2016 của UBND TP.

Xem nội dung của quyết định tại đây.

NTCN. Liên kết website
6.575.795
Đang truy cập : 81
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn