TT

THỜI GIAN

CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ
TIẾP CÔNG DÂN

ĐỊA ĐIỂM

1

Thứ sáu

14/10/2022

Chủ tịch UBND Thành phố

Phan Văn Mãi

Trụ sở UBND Thành phố

2

Thứ sáu

28/10/2022

Chủ tịch UBND Thành phố

Phan Văn Mãi

Trụ sở UBND Thành phố

3

Thứ sáu

11/11/2022

Chủ tịch UBND Thành phố

Phan Văn Mãi

Trụ sở UBND Thành phố

4

Thứ sáu

25/11/2022

Chủ tịch UBND Thành phố

Phan Văn Mãi

Trụ sở UBND Thành phố

5

Thứ sáu

9/12/2022

Chủ tịch UBND Thành phố

Phan Văn Mãi

Trụ sở UBND Thành phố

6

Thứ sáu

23/12/2022

Chủ tịch UBND Thành phố

Phan Văn Mãi

Trụ sở UBND Thành phố Liên kết website
9.661.335
Đang truy cập : 146
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn