(Website Văn phòng) – Theo báo cáo công tác cải cách hành chính (CCHC) quý III năm 2022, Văn phòng UBND TP đã phối hợp tham mưu ban hành 24 văn bản các loại liên quan đến chỉ đạo công tác CCHC trên địa bàn Thành phố; kiểm tra báo cáo kết quả kiểm tra thực hiện CCHC tại các đơn vị thuộc Thành phố.

Văn phòng UBND TP có 12 sáng kiến, giải pháp được thí điểm, đang triển khai có hiệu quả tại Văn phòng gồm: Phân cấp, ủy quyền cho sở-ngành thực hiện một số thủ tục đầu tư thuộc quyền hạn của Chủ tịch UBND TP và UBND TP; Tham mưu UBND TP ban hành Bộ Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở, ban ngành và địa phương (DCCI) của TP và triển khai đánh giá, đo lường chất lượng quản lý, điều hành kinh tế của các cơ quan hàng năm; Tham mưu quy trình công tác phối hợp giữa Thường trực UBND TP – HĐND TP - UBMTTQ Việt Nam TP; Tham mưu quy trình xử lý các văn bản chỉ đạo, đảng văn của các cơ quan gửi Ban cán sự đảng UBND TP; Tham mưu quy trình xử lý văn bản của Ban cán sự Đảng UBND TP; Ban hành quy định về chế độ báo cáo định kỳ trên địa bàn TP (văn bản quy phạm pháp luật); Quy chế hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả trên địa bàn TP; Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính, thủ tục hành chính; Quy chế phối hợp trong thực hiện các nhiệm vụ về kiểm soát thủ tục hành chính; Tái cấu trúc, đơn giản hóa TTHC để cung cấp Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 5157/QĐ-UBND ngày 30/9/2016 của Chủ tịch UBND TP ban hành quy định về thư xin lỗi trong giải quyết thủ tục hành chính trễ hạn; Xây dựng trang Zalo Tiếp công dân.

Các phòng, ban, trung tâm đã tổ chức triển khai đến cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nội dung tuyên truyền CCHC. Trong 9 tháng, Văn phòng UBND TP duy trì thông tin tuyên truyền CCHC trên Cổng TTĐT Văn phòng; trong giao ban tuần với các đơn vị, trong họp Ban Chỉ đạo CCHC; trong ban hành các kế hoạch CCHC, đăng tin trên Trang Điều hành tác nghiệp Văn phòng về Bản tin CCHC của Chính phủ.

Trong quý IV năm 2022, Văn phòng UBND TP sẽ tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch CCHC Kế hoạch số 766/KH-VP ngày 28/1/2022 về công tác cải CCHC năm 2022 tại Văn phòng; tham mưu chỉnh sửa Quyết định ban hành Quy định tổ chức và hoạt động của Văn phòng UBND TP theo Thông tư số 01/2022/TT-VPCP ngày 2/5/2022 của Văn phòng Chính phủ; chỉnh sửa các Quyết định liên quan đến hoạt động, làm việc, phân công nhiệm vụ các phòng của Văn phòng UBND TP…

Thục Duyên Liên kết website
6.989.736
Đang truy cập : 117
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn