(Website Văn phòng) - UBND TP đã ban hành Kế hoạch xây dựng đề án cơ cấu, số lượng cán bộ, công chức phường, xã, thị trấn đông dân tại TPHCM, quy định khung số lượng chức vụ, chức danh cán bộ, công chức đối với phường, xã, thị trấn đông dân.

Kế hoạch nhằm xác định cơ cấu, số lượng cán bộ, công chức phân bổ theo tiêu chuẩn dân số, đặc điểm tình hình của từng phường, xã, thị trấn đông dân, tăng cường công tác quản lý nhà nước, phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân, UBND cấp xã tại địa phương; phân công nhiệm vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong triển khai xây dựng Đề án cơ cấu, số lượng cán bộ, công chức phường, xã, thị trấn đông dân tại TP.

MCNTĐến cuối tháng11/2021đã giải quyết
98,6%
hồ sơ đúng hạn
 Liên kết website
4.893.482
Đang truy cập : 38
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn