(Website Văn phòng) - UBND TP đã ban hành Quy chế quản lý, vận hành và khai thác các hệ thống giám sát hình ảnh trên địa bàn TPHCM.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 22/1/2022.

Xem nội dung quy chế tại đây

HTNDĐến cuối tháng11/2021đã giải quyết
98,6%
hồ sơ đúng hạn
 Liên kết website
4.893.475
Đang truy cập : 37
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn