(Website Văn phòng) - UBND TP đã ban hành Kế hoạch triển khai đánh giá, xác định Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2021 của TP nhằm xác định được Chỉ số CCHC của TPHCM năm 2021 dựa trên các lĩnh vực, tiêu chí, tiêu chí thành phần đã được phê duyệt theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Kế hoạch cũng nhằm triển khai nghiêm túc và đúng tiến độ theo Kế hoạch của Bộ Nội vụ về triển khai Đề án xác định Chỉ số CCHC năm 2021 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Xem chi tiết Kế hoạch tại đây

NDHĐến cuối tháng11/2021đã giải quyết
98,6%
hồ sơ đúng hạn
 Liên kết website
4.893.496
Đang truy cập : 45
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn