(Website Văn phòng) – UBND TPHCM vừa có văn bản về thay đổi phương thức làm việc của cơ quan, đơn vị nhà nước để phù hợp với công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Theo đó, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi đề nghị các cơ quan, đơn vị nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội thay đổi phương thức làm việc theo các giai đoạn cụ thể.

Giai đoạn thí điểm (từ ngày 16/9 đến 30/9)

Theo đó, từ ngày 16 đến hết ngày 30/9, UBND TPHCM yêu cầu các cơ quan, đơn vị nhà nước chỉ bố trí số lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phù hợp và đã tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19 làm việc trực tiếp tại trụ sở để duy trì nhiệm vụ và bảo đảm công tác phòng, chống dịch COVID-19.

TP khuyến khích các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện theo phương án “3 tại chỗ” tại trụ sở, “1 cung đường 2 điểm đến” tại địa điểm lưu trú tập trung để thực hiện các công việc gồm: Trực cơ quan; xử lý văn thư đi-đến và các văn bản theo chế độ mật; tham mưu xử lý, giải quyết công tác liên quan đến phòng, chống dịch COVID-19; triển khai kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế sau ngày 15/9; giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) bằng hình thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 và các TTHC đặc biệt, cấp bách phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế.

Bố trí người làm các công việc này không được quá 1/3 tổng số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trực thuộc. Trường hợp có nhu cầu nhưng không quá 1/2, TP giao Sở Nội vụ tổng hợp báo cáo UBND TP xem xét, quyết định chậm nhất trong ngày 20/9.

Riêng các đơn vị có trụ sở tại Quận 7, huyện Cần Giờ, huyện Củ Chi, Khu Công nghệ cao TP, ngoài thực hiện các nội dung trên, căn cứ nhu cầu công tác để bố trí cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trực thuộc đã được tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19 làm việc trực tiếp tại trụ sở (trừ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang cư trú tại các địa bàn được thiết lập vùng phong tỏa, khu vực nguy cơ cao).

Giai đoạn 1 (từ 1/10 đến 31/10)

Cơ quan, đơn vị nhà nước chỉ bố trí tối đa 1/2 lao động đã được tiêm đủ 2 mũi vaccine (hoặc được cấp thẻ xanh COVID) làm việc tại trụ sở. Với các địa phương đã kiểm soát được dịch, lao động có thẻ xanh COVID-19 được làm việc trực tiếp tại trụ sở.

Giai đoạn này, TP yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả TTHC trên tinh thần phục vụ yêu cầu của cá nhân, tổ chức. Các thủ tục đã cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; cơ quan, đơn vị tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả bằng hình thức trực tuyến qua dịch vụ bưu chính.

Trường hợp đặc biệt, cấp bách được tiếp nhận trực tiếp theo hướng dẫn của Văn phòng UBND TP và trả kết quả bằng hình thức trực tuyến. Tùy tình hình dịch, các đơn vị chủ động đề xuất mở rộng thủ tục được tiếp nhận trực tiếp.

Người đến trụ sở yêu cầu giải quyết TTHC phải tiêm 2 mũi vaccine, nếu chưa tiêm đủ thì phải có xét nghiệm âm tính.

Giai đoạn 2 (từ ngày 1/11 đến hết ngày 15/1/2022)

UBND TP yêu cầu các cơ quan, đơn vị nhà nước bố trí 2/3 số người làm việc, khuyến khích, ưu tiên cá nhân, tổ chức sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.

Giai đoạn 3 (sau ngày 15/1/2022)

Các cơ quan, đơn vị được bố trí toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trực tiếp tại trụ sở đã được cấp Thẻ xanh COVID, Thẻ vàng COVID (có kết quả xét nghiệm âm tính) theo quy định bình thường mới, bảo đảm công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định.

Các cơ quan, đơn vị được thực hiện tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết hồ sơ TTHC đối với cá nhân, tổ chức theo quy định.

Các cá nhân, đại diện tổ chức đến trực tiếp trụ sở yêu cầu giải quyết TTHC phải được cấp Thẻ xanh COVID. Trường hợp chỉ được cấp Thẻ vàng COVID thì phải có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

Giai đoạn này việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả TTHC trở lại hoạt động bình thường theo quy định đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch.

Minh DungĐến cuối tháng6/2022đã giải quyết
99,2%
hồ sơ đúng hạn
 Liên kết website
5.974.341
Đang truy cập : 63
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn