(Website Văn phòng) – UBND TPHCM đã ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “Giáo dục thông minh và học tập suốt đời tại TPHCM giai đoạn 2021-2030 ” năm 2021 và giai đoạn 2021-2025.

Kế hoạch nhằm tập trung xây dựng hoàn thiện hệ thống quản lý giáo dục, dạy học thông minh; xây dựng cơ sở dữ liệu ngành giáo dục Thành phố; kết nối cơ sở giáo dục, điều hành hoạt động giáo dục với các giải pháp công nghệ thông tin thông qua trung tâm điều hành giáo dục thông minh; thực hiện quản lý hồ sơ, sổ sách điện tử, dịch vụ công trực tuyến; hệ thống quản trị trường học, lớp học, cơ sở vật chất trường học thông minh đồng bộ, kết nối, liên thông và chia sẻ.

Kế hoạch cũng nhằm triển khai xây dựng và tổ chức dạy học và kiểm tra đánh giá thông minh; xây dựng hệ thống học liệu và phần mềm đáp ứng nhu cầu học tập thường xuyên, “cần gì học nấy” của người dân TP thông qua hệ thóng thư viên cộng đồng, ngân hàng học liệu thông minh, cung cấp các khóa học trực tuyến, khóa đào tạo ngắn hạn, từ xa cho người dân có nhu cầu.

Minh ThưĐến cuối tháng7/2021đã giải quyết
98,7%
hồ sơ đúng hạn
 Liên kết website
4.330.500
Đang truy cập : 180
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn