(Website Văn phòng) – Nhằm thống nhất trong công tác điều hành phòng, chống dịch COVID-19 tại các quận, huyện, TP Thủ Đức và các phường, xã, thị trấn, UBND TP đã chỉ đạo UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 cấp huyện và chỉ đạo UBND các phường, xã, thị trấn kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 cấp xã.

UBND TP yêu cầu bổ sung Bí thư thành ủy TP Thủ Đức, Bí thư quận ủy, huyện ủy, Bí thư Đảng ủy phường, xã, thị trấn tham gia Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 và giữ chức vụ Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 cùng cấp.

Theo đó, Bí thư thành ủy TP Thủ Đức, Bí thư quận ủy, huyện ủy, Bí thư Đảng ủy phường, xã, thị trấn - Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 cùng cấp sẽ trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, chịu trách nhiệm toàn diện về công tác phòng, chống dịch tại địa phương; điều hành chung các hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19; chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cho các thành viên của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19.

Tố DungĐến cuối tháng7/2021đã giải quyết
98,7%
hồ sơ đúng hạn
 Liên kết website
4.330.143
Đang truy cập : 42
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn