(Website Văn phòng) – UBND TP đã yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương chỉ đạo các Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện, TP Thủ Đức và trường học nhanh chóng hoàn tất phân loại và bàn giao sách giáo khoa phục vụ năm học mới 2021-2022 cho Bưu điện TP và Viettelpost trước ngày 12/9/2021.

UBND TP đề nghị Công an TP tiếp tục tạo điều kiện lưu thông cho các lực lượng được huy động thực hiện nhiệm vụ phân phối sách giáo khoa đến phụ huynh, học sinh đến hết ngày 15/9.

Đồng thời UBND quận, huyện, TP Thủ Đức chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng các trường học trên địa bàn khẩn trương thực hiện phân loại và bàn giao sách cho 2 đơn vị Bưu điện TP và Viettelpost; chỉ đạo UBND các phường, xã, thị trấn phối hợp, hỗ trợ các trường học để đảm bảo phân phối sách giáo khoa đến phụ huynh, học sinh kịp thời phục vụ cho năm học mới.

Thục DuyênĐến cuối tháng7/2021đã giải quyết
98,7%
hồ sơ đúng hạn
 Liên kết website
4.329.864
Đang truy cập : 27
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn