(Website Văn phòng) – Nhằm tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ và xử lý vi phạm trong phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn TP, UBND TP vừa chỉ đạo Thủ trưởng các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện và TP Thủ Đức tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Trung ương và TP về bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội, phòng chống tội phạm, phòng chống cháy nổ và phòng chống dịch COVID-19.

Theo đó, Công an TP được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan đẩy mạnh thực hiện các kế hoạch, phương án bảo đảm an ninh trật tự trong thời gian dịch bệnh, bảo đảm chủ động trong mọi tình huống; tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, tập trung trấn áp tội phạm có tổ chức, tội phạm chống người thi hành công vụ, nhất là chống lại các lực lượng chức năng tham gia phòng, chống dịch COVID-19; xử lý nghiêm các đối tượng lợi dụng chính sách phòng, chống dịch và việc quyên góp, ủng hộ của nhân dân để trục lợi, các vi phạm liên quan đến sản xuất, kinh doanh thiết bị y tế, thuốc chữa bệnh trong công tác phòng, chống dịch…

Sở Thông tin và Truyền thông cần phối hợp với các đơn vị để định hướng các cơ quan báo chí TP và các lực lượng chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn, khuyến cáo các biện pháp bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với cơ sở khám, chữa bệnh, khu cách ly tập trung, cơ sở sản xuất được sử dụng làm nơi cách ly; đặc biệt là phòng chống cháy nổ trong sản xuất, bảo quản, vận chuyển và sử dụng bình khí oxy phục vụ bệnh nhân điều trị COVID-19.

UBND TP cũng  yêu cầu UBND các quận, huyện và TP Thủ Đức tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức cảnh giác, tích cực tham gia công tác phòng chống tội phạm, phòng cháy, chữa cháy; tiếp tục thực hiện nghiêm các giải pháp phòng chống dịch COVID-10 theo hướng dẫn của các cơ quan chức năng…

Tố DungĐến cuối tháng7/2021đã giải quyết
98,7%
hồ sơ đúng hạn
 Liên kết website
4.330.110
Đang truy cập : 48
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn