(Website Văn phòng) – Căn cứ tình hình thực tế và nhằm đảm bảo hiệu quả trong công tác tham mưu, Chánh Văn phòng UBND TP Hà Phước Thắng vừa ký ban hành Thông báo số 659/TB-VP ngày 17/8/2021 thông báo về việc phân công Lãnh đạo Văn phòng UBND TP.

Lãnh đạo Văn phòng gồm các đồng chí:

1. Đ/c Hà Phước Thắng, Chánh Văn phòng

2. Đ/c Mai Hữu Quyết, Phó Chánh Văn phòng

3. Đ/c Võ Thành Khả, Phó Chánh Văn phòng

4. Đ/c Huỳnh Thị Thanh Hiền, Phó Chánh Văn phòng

5. Đ/c Vũ Thị Huỳnh Mai, Phó Chánh Văn phòng

6. Đ/c Nguyễn Ngọc Cường, Phó Chánh Văn phòng

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày 17/8/2021.

Toàn văn Thông báo xem tại đây

Tố DungĐến cuối tháng7/2021đã giải quyết
98,7%
hồ sơ đúng hạn
 Liên kết website
4.329.862
Đang truy cập : 28
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn