(Website Văn phòng) - Sáng 8/7, Chánh Văn phòng UBND TPHCM Hà Phước Thắng đã chủ trì buổi trao quyết định nhân sự cho một số đơn vị thuộc Văn phòng.

Tại buổi lễ, Chánh Văn phòng UBND TP Hà Phước Thắng đã trao Quyết định số 187/QĐ-VP của Văn phòng UBND TP bổ nhiệm ông Nguyễn Khoa Sỹ, Tổ trưởng Tổ Kỹ thuật Trung tâm Tin học TP giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm từ ngày 2/7/2021. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Chánh Văn phòng UBND TP Hà Phước Thắng cũng trao Quyết định số 188/QĐ-VP của Văn phòng UBND TP bổ nhiệm ông Nguyễn Hải Trường, chuyên viên Phòng Đô thị giữ chức Phó Trưởng Phòng Đô thị từ ngày 2/7/2021. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Đồng thời, Chánh Văn phòng UBND TP Hà Phước Thắng cũng trao Quyết định số 189/QĐ-VP của Văn phòng UBND TP bổ nhiệm bà Lương Thị Hoa, Phó Giám đốc Trung tâm Công báo TP giữ chức Giám đốc Trung tâm từ ngày 2/7/2021. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Phát biểu tại buổi lễ, Chánh Văn phòng UBND TP Hà Phước Thắng cho biết, qua thời gian cân nhắc và xem xét, Văn phòng đã quyết định bổ nhiệm nhân sự mới cho các đơn vị. Các đơn vị được bổ nhiệm nhân sự đợt này có đặc thù riêng và giữ vị trí quan trọng của Văn phòng. Vì vậy, lãnh đạo Văn phòng mong rằng các cán bộ được bổ nhiệm lần này không ngừng phấn đấu và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đại diện phát biểu nhận nhiệm vụ, bà Lương Thị Hoa, tân Giám đốc Trung tâm Công báo TP cám ơn lãnh đạo đã tin tưởng giao nhiệm vụ mới và cam kết nỗ lực hết mình, đoàn kết thống nhất, nỗ lực học hỏi để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Minh DungĐến cuối tháng6/2022đã giải quyết
99,2%
hồ sơ đúng hạn
 Liên kết website
5.974.866
Đang truy cập : 9
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn