(Website Văn phòng) – UBND TP vừa có văn bản triển khai chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐND của HĐND Thành phố.

UBND TP yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện chỉ đạo bộ phận chức năng khẩn trương đưa nội dung công văn nêu trên và các biểu mẫu liên quan lên website của từng cơ quan, đơn vị; có hướng dẫn cụ thể để doanh nghiệp và người lao động truy cập và thực hiện theo hướng dẫn. Đồng thời chỉ đạo tăng cường huy động các lực lượng tổ chức triển khai ngay; chủ động, thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, đẩy mạnh tiến độ đảm bảo đưa chính sách hỗ trợ này đến người dân được nhanh chóng, kịp thời, góp phần làm tốt công tác chăm lo an sinh xã hội của TP.

Xem nội dung văn bản và các biểu mẫu tại đây.

NTCN.Đến cuối tháng6/2022đã giải quyết
99,2%
hồ sơ đúng hạn
 Liên kết website
5.974.907
Đang truy cập : 51
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn