(Website Văn phòng) –  UBND TP đã có chỉ  đạo về tạm dừng thu phí và miễn phí tại các trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ để hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19. Thời gian tạm dừng thu phí từ 12 giờ ngày 20/7/2021 cho đến khi TPHCM công bố dỡ bỏ giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, UBND TP chấp thuận với đề xuất của Sở Giao thông thông vận tải về tạm dừng thu phí tại các trạm thu BOT An Sương - An Lạc, trạm thu BOT cầu Phú Mỹ, trạm thu BOT xa lộ Hà Nội và các trạm thu trên trục đường Nguyễn Văn Linh trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo quy định tại Chỉ thị số 16/CT-TTg.

UBND TP đề nghị nhà đầu tư và doanh nghiệp dự án bố trí nhân lực bảo vệ thiết bị và tài sản trạm thu phí; đảm bảo an toàn giao thông khu vực trạm thu phí, có phương án để kịp thời thu phí trở lại ngay sau khi hết thời gian giãn cách; đồng thời có giải pháp hỗ trợ cho người lao động bị ảnh hưởng bởi việc tạm dừng thu phí nêu trên và làm việc với các tổ chức tín dụng để được xem xét hỗ trợ tạm thời giãn nợ, giãn lãi trong thời gian tạm dừng thu phí để thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16.

Sở Giao thông vận tải được giao phối hợp  với các nhà đầu tư và doanh nghiệp dự án có liên quan đến công tác thu phí tại các trạm BOT An Sương - An Lạc, trạm thu BOT cầu Phú Mỹ, trạm thu BOT xa lộ Hà Nội và các trạm thu trên trục đường Nguyễn Văn Linh lập biên bản, ghi nhận sự việc và lưu trữ đầy đúng quy định; giám sát việc tạm dừng thu phí của các trạm thu phí nêu trên.

Thục DuyênĐến cuối tháng6/2022đã giải quyết
99,2%
hồ sơ đúng hạn
 Liên kết website
5.974.880
Đang truy cập : 23
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn