(Website Văn phòng) - Để thực hiện tốt nhất “mục tiêu kép” - vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa thúc đẩy, phát triển kinh tế, trong đó mục tiêu đảm bảo sức khỏe của nhân dân là trên hết, UBND TP đã yêu cầu doanh nghiệp trên địa bàn TP dừng hoạt động từ 0 giờ ngày 15/7/2021 cho đến khi có chỉ đạo mới nếu không đảm bảo một trong hai trường hợp sau: đảm bảo thực hiện vừa sản xuất, vừa cách ly người lao động tại chỗ với phương châm “3 tại chỗ”: sản xuất tại chỗ - ăn tại chỗ - nghỉ ngơi tại chỗ; đảm bảo thực hiện phương châm “1 cung đường - 2 địa điểm”: chỉ duy nhất 1 cung đường vận chuyển tập trung công nhân từ nơi sản xuất đến nơi ở của công nhân.

NDHĐến cuối tháng6/2022đã giải quyết
99,2%
hồ sơ đúng hạn
 Liên kết website
5.974.511
Đang truy cập : 97
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn