(Website Văn phòng) – Văn phòng UBND Thành phố vừa có văn bản đề nghị các sở, ngành phối hợp trong giải quyết thủ tục hành chính liên thông theo cơ chế “1 cửa”.

Theo đó, Văn phòng UBND Thành phố đề nghị các sở, ngành thực hiện một số nội dung sau: Khi trình UBND TP, bìa hồ sơ ghi “Hồ sơ TTHC theo 03/QĐ” để thuận tiện trong nhận diện hồ sơ giấy và thao tác cập nhật trên phần mềm kịp thời; cập nhật thông tin và tài liệu điện tử cùng file.doc dự thảo vào phần mềm hoặc phần mềm thí điểm (nếu thuộc 21 TTHC ở phần mềm thí điểm) để thuận tiện, kịp thời trong rà soát, xử lý; phát hành đồng thời hồ sơ điện tử và hồ sơ giấy gửi đến Văn phòng UBND Thành phố nhằm hạn chế tình trạng đã nhận hồ sơ điện tử nhưng phải chờ hồ sơ giấy.

Xem nội dung chi tiết tại đây.

NTCN.          Đến cuối tháng6/2022đã giải quyết
99,2%
hồ sơ đúng hạn
 Liên kết website
5.974.527
Đang truy cập : 91
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn