(Website Văn phòng) – UBND TP đã ban hành văn bản khẩn về việc thay đổi phương thức làm việc của cơ quan, đơn vị nhà nước đảm bảo phù hợp trong đợt cao điểm phòng, chống dịch trên địa bàn TP kể từ 00 giờ 00 phút ngày 3/6/2021 đến khi có thông báo mới.

Theo đó, các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm về triển khai tăng cường các biện pháp kiểm soát dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn TP; bố trí không quá 1/2 số lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà. Đối với các đơn vị đặc thù trực thuộc UBND TP, các sở, ban, ngành,  UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện, thủ trưởng các đơn vị có báo cáo nhu cầu bố trí cán bộ, công chức, người lao động công tác tại đơn vị cho Sở Nội vụ tổng hợp, báo cáo UBND TP xem xét, quyết định. 

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm về việc cán bộ, công chức, viên chức, người lao động lây nhiễm dịch bệnh do không chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch Covid-19 tại công sở; phân công, giao việc cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại nhà. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại nhà có trách nhiệm thường xuyên cập nhật tình hình và báo cáo tiến độ, kết quả công việc cho người đứng đầu trực tiếp thông qua sử dụng công nghệ thông tin; mở điện thoại di động 24/24 giờ, chấp hành nghiêm túc sự phân công công tác của thủ trưởng cơ quan, đơn vị, hoàn thành đúng tiến độ được giao; không di chuyển ra khỏi nhà nếu không thật sự cần thiết và chịu trách nhiệm về việc không chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch.

Tạm dừng các đoàn thanh tra, kiểm tra chưa cần thiết. Trường hợp cần thiết thanh tra, kiểm tra phải hạn chế số lượng người tham gia. Tạm dừng công tác tiếp công dân trực tiếp tại trụ sở cơ quan, đơn vị. Các cơ quan, đơn vị tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trên tinh thần phục vụ yêu cầu của cá nhân, tổ chức; đảm bảo công bằng, công khai, minh bạch và tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Chủ tịch UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện, các phường, xã, thị trấn chịu trách nhiệm rà soát, theo dõi, yêu cầu các công ty, doanh nghiệp, tập đoàn, bao gồm cả các công ty có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn quản lý thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 và khuyến khích hạn chế tối đa hoạt động trực tiếp, chuyển sang hình thức làm việc trực tuyến, chỉ đến trụ sở giải quyết các công việc thật sự cần thiết.

Đối với quận Gò Vấp và phường Thạnh Lộc, quận 12 thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ, UBND TP giao thủ trưởng đơn vị phân công, giao việc và tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được làm việc tại nhà; trường hợp thực hiện các công việc quan trọng, đặc thù không thể làm việc tại nhà: phải có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 của cơ quan y tế và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị xem xét bố trí nơi làm việc hoặc nơi nghỉ ngơi phù hợp. Các cơ quan, đơn vị nhà nước có trụ sở trên địa bàn quận Gò Vấp và phường Thạnh Lộc, quận 12 bố trí tối đa không quá 1/3 số lượng làm việc tại trụ sở để giải quyết các công việc theo chức năng, nhiệm vụ; đảm bảo thực hiện nghiêm việc khai báo y tế trên tokhaiyte.vn khi ra vào khu vực này.

Xem chi tiết văn bản tại đây.

NDHĐến cuối tháng6/2022đã giải quyết
99,2%
hồ sơ đúng hạn
 Liên kết website
5.974.691
Đang truy cập : 94
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn