(Website Văn phòng) – Thực hiện Kế hoạch xây dựng quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) liên thông theo cơ chế “một cửa”, Văn phòng UBND TP đã phối hợp cùng các sở, ngành liên quan, xây dựng, trình UBND TP 79 quy trình nội bộ thuộc thẩm quyền giải quyết, cho ý kiến của UBND TP và Chủ tịch UBND TP.

Trong 79 quy trình nội bộ, có 21 quy trình được thí điểm cập nhật xử lý trên phần mềm giải quyết công việc liên thông giữa sở, ngành với Văn phòng UBND TP.

Xem nội dung quy trình tại đây.

HTNDĐến cuối tháng5/2021đã giải quyết
98,2%
hồ sơ đúng hạn
 Liên kết website
3.915.574
Đang truy cập : 52
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn