(Website Văn phòng) - UBND TP đã ban hành Kế hoạch đảm bảo cân đối cung - cầu các mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu trong giai đoạn ứng phó khẩn cấp đối với dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn TPHCM nhằm thực hiện mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch bệnh vừa phát triển kinh tế; đảm bảo cân đối cung - cầu các mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu, bình ổn thị trường và góp phần thực hiện công tác an sinh xã hội trên địa bàn đặc biệt trong giai đoạn TP thực hiện giãn cách xã hội.

Kế hoạch cũng nhằm chủ động công tác dự báo tình hình thị trường, tổ chức sản xuất, dự trữ, cung ứng hàng hóa phù hợp tình hình diễn biến dịch bệnh; ngăn chặn việc lợi dụng tình hình dịch bệnh để đầu cơ, găm hàng, tăng giá để người dân an tâm, chủ động trong công tác phòng, chống dịch.

CQTĐến cuối tháng6/2022đã giải quyết
99,2%
hồ sơ đúng hạn
 Liên kết website
5.974.522
Đang truy cập : 96
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn