(Website Văn phòng) – UBND TP đã ban hành Kế hoạch thực hiện phòng, chống lây nhiễm dịch Covid-19 tại cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu công nghiệp trên địa bàn TP nhằm đảm bảo an toàn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã hội và khả năng ứng phó tình hình dịch bệnh Covid-19 tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu công nghiệp.

Kế hoạch cũng yêu cầu phối hợp liên ngành để triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới, cũng như thực hiện vai trò chủ động của cơ quan quản lý, người sử dụng lao động và người lao động trong công tác phòng chống dịch tại cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu công nghiệp.

NDHĐến cuối tháng5/2021đã giải quyết
98,2%
hồ sơ đúng hạn
 Liên kết website
3.915.186
Đang truy cập : 36
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn