(Website Văn phòng) – UBND TP đã chỉ đạo Bảo hiểm xã hội TPHCM phối hợp với các cơ quan liên quan tuyên truyền, vận động người dân có tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế thực hiện cài đặt ứng dụng VssID trên điện thoại thông minh; tổ chức tập huấn hướng dẫn cài đặt, đăng ký, sử dụng ứng dụng VssID đến người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các cơ quan, đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn TP; các đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, Bưu điện quận, huyện và Bưu điện Trung tâm phổ biến, hướng dẫn, hỗ trợ người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình đăng ký, cài đặt và sử dụng ứng dụng này.

UBND TP cũng yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các nhà mạng viễn thông thực hiện nhắn tin cho các thuê bao điện thoại di động, các tài khoản Zalo… đăng ký tại TPHCM để thông tin và hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng VssID.

Sở Y tế phối hợp với Bảo hiểm xã hội TPHCM chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chấp nhận cho bệnh nhân sử dụng thẻ bảo hiểm y tế trong ứng dụng VssID nếu không xuất trình thẻ giấy; thực hiện hướng dẫn cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân cài đặt, đăng ký, sử dụng ứng dụng VssID khi đến khám, chữa bệnh.

NDHĐến cuối tháng4/2021đã giải quyết
98,1%
hồ sơ đúng hạn
 Liên kết website
3.728.413
Đang truy cập : 46
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn