(Website Văn phòng) – UBND TP vừa ban hành Quyết định thành lập Tạp chí Du lịch TPHCM thuộc UBND TP trên cơ sở tổ chức lại Tạp chí Du lịch TPHCM thuộc Sở Du lịch TP.

Tên chính thức của Tạp chí: Tạp chí Du lịch TPHCM; tên giao dịch tiếng Anh: Tourism Magazine of Ho Chi Minh City; trụ sở đặt tại TPHCM.

Tạp chí Du lịch TPHCM là đơn vị sự nghiệp công lập có thu trực thuộc UBND TP; có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật; có chức năng hoạt động tạp chí in và tạp chí điện tử.

NTCN.          Đến cuối tháng2/2021đã giải quyết
99,4%
hồ sơ đúng hạn
 Liên kết website
3.327.549
Đang truy cập : 32
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn