(Website Văn phòng) – UBND TP vừa ban hành Quyết định phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 và điều chỉnh, bổ sung danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông từ năm học 2021-2022 trên địa bàn TPHCM.

Xem danh mục tại đây.

Hi Văn.          Đến cuối tháng2/2021đã giải quyết
99,4%
hồ sơ đúng hạn
 Liên kết website
3.327.596
Đang truy cập : 66
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn